CLB4U Platform

 • Chủ động quản lý nội dung website.
 • Xây dựng website với chi phí hợp lý.
 • Dễ tích hợp với các hệ thống khác.

 • Theo dõi thông tin đơn hàng.
 • Theo dõi tình trạng kho hàng.
 • Quản lý thông tin khách hàng.

 • Quản lý công việc theo nhân viên.
 • Kiểm soát và giao việc từ xa.
 • Theo dõi KPI từng nhân viên

 • Quản lý tồn kho.
 • Quản lý thông tin dự án.
 • Quản lý tài chính.

 • Không có hệ thống quản lý tổng thể trong các hoạt động của doanh nghiệp
 • Hệ thống báo cáo thủ công cồng kềnh, rườm rà gây mất nhiều thời gian và công sức
 • Tình trạng quên việc, chậm tiến độ diễn ra thường xuyên, nhân viên thiếu trách nhiệm, đổ lỗi qua lại cho nhau
 • Các phòng ban làm việc rời rạc và không có sự liên kết do quy trình làm việc thiếu thống nhất
 • Không kiểm soát được tiến độ công việc do làm việc trên quá nhiều nền tảng khác nhau
 • Nhân viên dần mất động lực làm việc, hết động lực gắn bó, gây ra tình trang chảy máu chất xám trong doanh nghiệp
 • Xem thêm các thông tin khác tại đây!



Đối tác & Khách hàng