04/12/2021 7:46  

Hệ thống quản trị thông tin doanh nghiệp phục vụ cho cả các đối tượng cá nhân và doanh nghiệp. Với vai trò là cá nhân sẽ được CLB4U hỗ trợ miễn phí, đối với doanh nghiệp nếu số lượng nhân viên ít có thể sử dụng gói Basic để tiết kiệm chi phí.

Người dùng có thể đăng ký với vai trò cá nhân để trải nghiệm sau đó kích hoạt tài khoản cho doanh nghiệp. Các dữ liệu của cá nhân trước đó sẽ được chuyển đổi sang tài khoản doanh nghiệp mà không phải nhập lại.

Với tài khoản doanh nghiệp dữ liệu sẽ được liên kết và chia sẻ với nhau để khai thác hiệu quả giữa các nhân viên. Hệ thống cho phép cấu hình phân quyền truy cập trên từng phân hệ theo từng nhân viên .

Bảng giá dịch vụ

STT Tính năng trên CLB4U Basic Pro Premium Diamond
Chức năng quản trị
01 Quản lý công việc và giao việc từ xa
02 Xem lịch làm việc theo tháng/ tuẩn/ngày
03 Quản lý chi phí theo công việc
04 Kết xuất bảng lương
05 Quản lý thông tin khách hàng
06 Quản lý quá trình chăm sóc khách hàng
07 Số hoá bản đồ khách hàng
Chức năng bán hàng
01 Quản lý danh mục sản phẩm & dịch vụ 
02 Quản lý đơn hàng 
03 Xử lý đơn hàng - thay đổi trạng thái đơn hàng
04 Quản lý nhập/xuất kho 
05 Quản lý tài chính 
06 Chức năng kiểm kê kho
07 Cân đối số liệu tồn kho
Các chức năng khác
01 Quản lý dự án 
02 Quản lý thông tin liên hệ
03 Phân tích báo cáo 
04 Báo cáo chi tiết   Không
Cổng website doanh nghiệp
01 Cấu hình cổng website riêng
02 Thông tin giới thiệu doanh nghiệp
03 Thông tin sản phẩm & dịch vụ
04 Chức năng bán hàng online
05 Landing page
06 Form thu thập thông tin khách hàng
07 Kênh tin tức
08 Thông tin tuyển dụng
09 Cấu hình tên miền riêng Không Không
Hệ thống
01 Quản lý người dùng 03 người dùng 10 người dùng 50 người dùng Liên hệ
02 Phân quyền người dùng
03 Định nghĩa trạng thái công việc
04 Cấu hình thông tin doanh nghiệp  
05 Tích hợp thông báo trên Telegram
06 Support 24/7
07 Lưu trữ dữ liệu định kỳ
Ngân sách
01 Thời gian sử dụng tối thiểu Miễn phí 06 tháng 03 tháng Liên hệ
02 Chi phí Miễn phí Liên hệ  Liên hệ Liên hệ

 

Kích hoạt tài khoản doanh nghiệp

Sau khi đã đăng ký tài khoản cá nhân, và muốn kích hoạt tài khoản doanh nghiệp để sử dụng các chức năng quản trị về doanh nghiệp, người dùng cần phải có mã số invite code. Ngươi dùng có thể liên hệ các đối tác hoặc chat với bộ phận support của CLB4U để nhận mã số để kích hoạt.

Trong trường hợp cần thử nghiệm ngay có thể sử dụng mã "CLB4U-TRIAL.2020", mã  này tương đương với mã kích hoạt cho gói Basic với  tính năng liệt kê bên dưới.

 

 

 

CLB4U
 Trân trọng

 

 


Loading…
Bấm để xem thêm ...