CLB4U cùng doanh nghiệp giải quyết những vấn đề sau:

 1. Xây dựng cổng website doanh nghiệp
  • Chủ động quản lý thay đổi nội dung trên website thường xuyên.
  • Xây dựng website với ngân sách hợp lý.
  • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.   
 2. Quản lý hoạt động bán hàng của đơn vị
  • Theo thông tin đơn hàng. 
  • Theo dõi tình trạng đơn hàng, tráng thái thanh toán ...
  • Quản lý thông tin khách hàng.       
 3. Quản lý công việc.  
  • Quản lý công việc nhân viên
  • Giao việc từ xa, theo dõi trạng thái công việc
  • Lượng hoá giá trị công việc được giao
  • Theo dõi KPI từng nhân viên
 4. Quản lý thông tin dự án.
  • Quản lý thông tin về dự án 
  • Quản lý công việc liên quan dự án 
  • Quản lý chi phí liên quan dự án 
 5. Quản lý kho
  • Quản lý xuất, nhập, tồn 
  • Kiểm kê hàng hoá  
 6. Quản lý hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu
 7. Quản lý kênh trao đổi tương tác nội bộ.
 8. Quản lý tài chính, thu - chi   
 9. Và nhiều chức năng khác ...   

 

Tham khảo trực tiếp với thông tin demo:

Link: https://www.clb4u.com
User:
demo  
Password:
demo   

 

Một số mà hình chức năng của hệ thống 

Tổng quan

 

Đăng ký dùng thử tại : https://www.clb4u.com/

 

 

Quản lý bán hàng

Quản lý công việc

Quản lý công việc
Quản lý công việc

Quản lý tài liệu

Quản lý tài liệu

 

Quản lý dự án

Quản lý dự án 02

 

Quản lý dự án 02

 

Và một số hình ảnh màn hình thực tế khác 

Quản lý thông tin sản phẩm dịch vụ
Màn hình quản lý thông tin sản phẩm dịch vụ

 

Báo cáo nhập / xuất / bán
Báo cáo nhập / xuất / bán 
Tỷ lệ doanh thu các sản phẩm
Tỷ lệ doanh thu các sản phẩm
Báo cáo bán hàng theo ngày trong tuần
Báo cáo bán hàng theo ngày trong tuần
Báo cáo bán hàng theo tháng trong năm
Báo cáo bán hàng theo tháng trong năm

 

Báo cáo doanh thu luỹ kế
Báo cáo doanh thu luỹ kế 

 

 

 

Giỏ hàng thành công