Chính sách khách hàng thân thiết của NGUYỄN AN PC - THẺ THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ

1. Điều kiện trở thành khách hàng thân thiết tại NGUYỄN AN PC

2. Cách thức tích lũy điểm thành viên

Giá trị quy đổi điểm:

1 VNĐ = 1 điểm

3. Các hạng thẻ thành viên tại NGUYỄN AN PC

  1. Hạng Membership: mức điểm tích lũy < 5.000.000 điểm.
  2. Hạng Silver: mức điểm tích lũy từ 5.000.000 điểm trở lên. Điều kiện duy trì hạng thẻ: Trong 12 tháng, tổng số điểm tích lũy mởi không đạt tối thiểu 350.000 điểm kể từ lần nâng hạng gần nhất sẽ bị hạ 1 bậc hạng thẻ (trở về hạng thẻ Membership).
  3. Hạng Gold: mức điểm tích lũy từ 10.000.000 điểm trở lên. Điều kiện duy trì hạng thẻ: Trong 12 tháng, tổng số điểm tích lũy không đạt tối thiểu 5.000.000 điểm kể từ lần nâng hạng gần nhất sẽ bị hạ 1 bậc hạng thẻ (trở về hạng thẻ Silver).
  4. Hạng Diamond: mức điểm tích lũy từ 20.000.000 điểm trở lên. Điều kiện duy trì hạng thẻ: Trong 12 tháng, tổng số điểm tích lũy không đạt tối thiểu 15.000.000 điểm kể từ lần nâng hạng gần nhất sẽ bị hạ 1 bậc hạng thẻ (trở về hạng thẻ Gold).

4. Quyền lợi khi sở hữu thẻ thành viên tại NGUYỄN AN PC và SÀN ROSA PC MALL

  1. Hạng Membership: không áp dụng giãm % trên tổng đơn hàng, nhưng được tích điểm đổi điểm, đổi quà, có thể khấu trừ vào đơn hàng tiếp theo.
  2. Hạng Silver: ưu đãi giảm 5% trên tổng giá trị hóa đơn vào tất cả các ngày trong năm, được tích điểm đổi điểm, đổi quà, có thể khấu trừ vào đơn hàng tiếp theo.
  3. Hạng Gold: ưu đãi giảm 10% trên tổng giá trị hóa đơn vào tất cả các ngày trong năm, được tích điểm đổi điểm, đổi quà, có thể khấu trừ vào đơn hàng tiếp theo.
  4. Hạng Diamond: ưu đãi giảm 15% trên tổng giá trị hóa đơn vào tất cả các ngày trong năm, được tích điểm đổi điểm, đổi quà, có thể khấu trừ vào đơn hàng tiếp theo.

Lưu ý:

**Lưu ý: Điểm tích lũy có giá trị trong vòng 12 tháng dựa trên lịch sử ngày mua hàng. Đăng nhập thành viên, gửi liên hệ trên WEB3 APP NGUYỄN AN hoặc gọi đến Hotline : 0908043440 để xem thêm thông tin chi tiết điểm và hạng thành viên của bạn.

 

MẪU THẺ THÀNH VIÊN
 

 

MẪU THẺ THÀNH VIÊN HẠNG DIAMOND - QUÝ KHÁCH CÓ THỂ YÊU CẦU THIẾT KẾ VỚI PHONG CÁCH RIÊNG
MẪU THẺ THÀNH VIÊN HẠNG DIAMOND - QUÝ KHÁCH CÓ THỂ YÊU CẦU THIẾT KẾ VỚI PHONG CÁCH RIÊNG